Choď na obsah Choď na menu
 


SÚHRN:

 

1.Zmena podávania námietok Disciplinárnej komisii (DK). Odteraz mailom pri

splnení všetkých náležitostí. Mail bude oznámený dodatočne.

 

2.Prihlasovanie nových hráčov a platba pokút DO ŠTVRTKU 20:00, kaviareň

Magnifique, Mierové námestie 13, na meno KADLECAJ u čašníka, najlepšie

v zalepenej obálke.  Termín bude prísne dodržiavaný.

 

3.Zmeny finančných pokút:

         - nevulgárne nešportové správanie 2 €

         - vulgárne nešportové správanie 5 €

         - bodnutie, pichnutie hokejkou bez zranenia 10€

         - 2.kontumácia 20 €

         - 3.kontumácia 30 €

 

4.Pri udelení DISCIPLINÁRNEHO TRESTU bude DK posudzovaný aj

kapitán mužstva, či sa snažil zabrániť nešportovému konaniu.

 

5.Mužstvo môže 1 x za sezónu použiť ŽOLÍKA pri meškaní brankára alebo

hráča, potrebného k riadnemu začiatku stretnutia. Kapitán mužstva túto

skutočnosť oznámi rozhodcovi najneskôr 5 minút pred začiatkom stretnutia

a podpíše je v zápise. Mužstvo tým získava čakaciu dobu 15 minút.

 

6.Rozhodcovská komisia (RK) pri šetrení rozhodcu zverejní meno, zápas

a situáciu, ktorá bola preverovaná.

 

7.Po skončení tretiny časomerač zadá na časomiere odpočítavanie 4 minút,

po zaznení sirény musia byť hráči i rozhodcovia do 1 minúty začať hru.

 

8.Zasadanie kapitánov bude počas sezóny prebiehať iba v nutných prípadoch,

ostatná komunikácia prebieha v mailoch.

 

9.Bude zriadené fórum, kde sa budú hráči prihlasovať menom, priezviskom,

mužstvom, pri vulgarizmoch bude príspevok vymazaný a užívateľ zablokovaný.

 

 

 

10.Domáce mužstvo prevezme na podpis pred stretnutím 5 loptičiek

a po stretnutí opäť 5 loptičiek odovzdá oproti podpisu. Ak bola loptička

prasknutá, urobí sa o tom záznam.

 

11.Od semifinále play-off sa uvažuje o snímaní zápasov na kameru, pre

prípadné potreby DK. Detaily budú upresnené pred play-off.

 

12.Výbor pripraví návrh a rozpočet pre vybudovanie vyvýšených lavičiek.

 

13.Hráči, ktorí sa narodili v roku 1986 a mladší, musia nosiť povinne prilbu.

 

14.Hráčovi, ktorý musí povinne nosiť prilbu a v priebehu zápasu nastúpi bez

nej, bude udelený trest 2 + 10 minút.

 

15.Definícia brankára vo výstroji: betóny, lapačka, vyrážačka, prilba s košíkom.

 

16.Upresnenie povinnej výstroje: Hráč musí mať komplet zakryté nohy, je

zodpovedný pri príchode z hráčskej lavice za ustrojenie podľa pravidiel.

V prípade spadnutia štulpní môže dohrať do striedania. Ak mu štulpne spadnú

opakovane, rozhodca ho napomenie, v ďalšom prípade uloží trest 2 minúty.

 

17.Každý člen Výkonného výboru THbL je povinný a oprávnený v zápise uviesť nepotrestané vulgárne správanie hráčov.

 

18.Hráč môže počas sezóny prestúpiť neobmedzene, pričom poplatok za prestup

sú 2 € a každý ďalší dvojnásobok predchádzajúceho. Počet hráčov na súpiske

nesmie klesnúť pod 11 hráčov.

 

19.Mužstvá umiestnené v 1.lige na 7. a 8.mieste nahradia pred play-off

mužstvá z 2.ligy, ktoré skončili na 1. a 2.mieste.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.